Endokorona

endokorony (odbudowa zębów leczonych endodontycznie), wkłady koronowe, nakłady (inlay onlay )

Umożliwiają odbudowę leczonych endodontycznie zębów przedtrzonowych lub trzonowych (4,5,6,7) z pozostawieniem maksymalnej ilości tkanek własnych zęba, bez ich szlifowania i niszczenia już i tak osłabionych struktur.

Są to uzupełnienia pośrednie – alternatywa dla koron i wkładów koronowo-korzeniowych. Wykonuje się je w pracowni techniki dentystycznej na podstawie wycisku uzyskanego po opracowaniu ubytków w jamie ustnej pacjenta. Stanowią bardzo dobry wybór przy rozległych ubytkach na powierzchniach stycznych. Najbardziej polecana jest odbudowa zęba pokrywająca powierzchnię żującą,czyli ta która uczestniczy w procesie gryzienia, żucia. Dzięki temu zabezpieczamy ząb przed ewentualnym złamaniem cienkich ścian własnych. Precyzja tego typu uzupełnień jest bardzo wysoka.

Nakładów używa się do odtwarzania zębów lub do wypełnienia ubytków. W przypadku zębów po leczeniu kanałowym zastosowanie endokorony stanowi dobrą alternatywę dla drogiej odbudowy protetycznej wkładem i koroną. Opracowanie zęba pod endokoronę kompozytową oszczędza w znacznym stopniu tkanki zęba. Tego typu uzupełnienie nie jest jednak możliwe w przypadku bardzo znacznego zniszczenia ścian zęba lub ich zbyt niskiego przebiegu (poddziąsłowo).

Uzupełnienia tego typu wykonywane są z:
– kompozytu
– porcelany
– złota

Materiały kompozytowe poddane obróbce laboratoryjnej cechują się lepszymi parametrami wytrzymałościowymi od tych stosowanych w gabinecie,stąd tradycyjna „plomba” ma mniejszą trwałość i szczelność. Prawidłowo zacementowany onlay, endokorona dłużej zachowuje szczelność brzeżną – przyleganie. Kompozyt techniczny wykazuje większą stabilność w czasie, praktycznie nie przebarwia się, jest twardy ale jednocześnie wykazuje pewną elastyczność w przeciwieństwie do uzupełnień pełnoceramicznych. Ponadto faza monomeru jest w 100% polimeryzowana w pracowni technicznej pod wysokim ciśnieniem, co eliminuje problem związany ze skurczem polimeryzacyjnym..

Wypełnienia bezpośrednie podczas utwardzania lampą zmieniają nieznacznie swoją objętość, co może prowadzić do powstawania naprężeń pomiędzy plombą a ścianą zęba. W przypadku niezbyt rozległych ubytków jest to bez znaczenia, jednak w większych może prowadzić do utraty połączenia między plombą a zębem. Wykonanie tego typu prac wiąże się z większym nakładem pracy i środków, jednak efekt ostateczny, dokładność, wygoda i trwałość rekompensuje poniesione koszty w czasie. Metoda ta powala na uzyskanie bardzo dobrej szczelności uzupełnienia, nawet w skomplikowanych brakach struktury zęba. Gotowe uzupełnienia umocowuje się w ubytkach cementami lub specjalnymi materiałami klejącymi. Możliwe jest to dzięki najnowszej technologii, dzięki działaniu sił adhezji, czyli przyklejaniu nakładu do zęba.

Wkład koronowy lub endokorona wykonywane są na 2 wizytach
– I wizyta – nieznaczna preparacja zęba + wycisk
– II wizyta – „wklejenie” uzupełnienia do ubytku

Nakłady (inley, onlay), endokorony umożliwiają:

  • precyzyjne odtworzenie powierzchni żującej zęba
  • pełne włączenie zęba w proces żucia pokarmów
  • idealne odtworzenie punktów stycznych
  • zachowanie odpowiedniej higieny
  • minimalną ingerencję w tkanki zęba

Dotyczy to zwłaszcza zębów trzonowych i przedtrzonowych, które biorą udział w procesie żucia, co powoduje występowanie dużych sił działających na zęba. Jeżeli ząb ma niewiele tkanek własnych to może dojść do naprężeń i odłamania ścianki zęba. Prawidłowa rekonstrukcja zęba po leczeniu kanałowym gwarantuje sukces leczenia kanałowego.

Jeżeli potrzebujesz specjalistycznej porady lekarza dentysty zadzwoń do naszej przychodni stomatologicznej i umów się na wizytę. Stomatolog Protetyka Pruszków tel. 533 733 033

Call Now Button