Periodontologia

LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ PRZYZĘBIA

PACJENT odgrywa aktywną rolę w leczeniu swojej choroby oraz PRZEJMUJE WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ za wyniki leczenia. Brak współpracy ze strony pacjenta będzie skutkował postępem choroby. Celem rozpoczętego leczenia jest zahamowanie postępu choroby, dopiero przy wyeliminowaniu płytki i stanu zapalnego leczenie regeneracyjne/odtwórcze. Lekarz w tym procesie jest partnerem, który wspiera pacjenta w zachowaniu prozdrowotnym. Choroba przyzębia jest związana z PŁYTKĄ NAZĘBNĄ i rozwija się u podatnych osób.

Leczenie składa się z następujących po sobie faz:

1. Faza ogólna – przygotowanie pacjenta do leczenia periodontologicznego

2. Faza przyczynowa- eliminacja płytki nazębnej,kamienia nazębnego

3. Faza korekcyjna – periodontologiczne leczenie chirurgiczne oraz indywidualne leczenie ogólnostomatologiczne

4. Faza podtrzymująca- ma na celu utrzymanie wyników leczenia-kontrole,skalingi

 

PLAN WIZYT PERIO W KROKODENT

Wizyta 1. Scaling z polerowaniem i piaskowaniem łącznie z instruktażem higieny wykonany przez profesjonalną higienistkę stomatologiczną

Wizyta 2. Wizyta pierwszorazowa periodontologiczna

I.    dokładne badanie stanu przyzębia
II.   instruktaż higieny jamy ustnej i motywacja
III. dobór szczoteczek międzyzębowych  – dowody naukowe potwierdzają, że oczyszczanie za pomocą szczoteczek międzyzębowych jest najbardziej efektywną metodą leczenia. Ich penetracja pod dziąsło sięga do 2,5mm

Lekarz może zadecydować o konieczności dodatkowej wizyty u higienistki stomatologicznej, spowodowany niezastosowaniem się do zaleceń i znacznych złogów płytki nazębnej stwierdzonych podczas badania. W przypadku stwierdzenia choroby przyzębia lekarz kwalifikuje do dalszego leczenia. Za krytyczną głębokość kieszonki dla profesjonalnej terapii niechrurgicznej uważa się 3mm.

Wizyta 3. Wizyta SRP I

usunięcie kamienia nad- i pod-dziąsłowego z wygładzeniem powierzchni korzeni w I i IV ćwiartce -dawniej procedura zwana kiretażem. W gabinecie Krokodent używamy najnowszej generacji kiret Gracey American Eagle

Wizyta 4. Wizyta SRP II

po 7 dniach od wizyty 3. usunięcie kamienia nad- i pod-dziąsłowego z wygładzeniem powierzchni korzeni w II i III ćwiartce

Wizyta 5. Kontrola po 7 dniach

Wizyta 6. Piaskowanie poddziąsłowe

Odbywa się 7 dni po wizycie 5. – przedmiotem wizyty jest efektywne usuwanie biofilmu w głębokich kieszonkach periodontalnych do 10 mm. Używamy proszków glicynowych i erytrytolowych dedykowanych do piaskowania poddziąsłowego.

Wizyta 7. Aplikacji antybiotyków LDD

W przypadku kieszonek >5mm pozostałych po mechanicznej terapii niechirurgicznej istnieje możliwość dokieszonkowej aplikacji antybiotyków LDD (local drug delivery)

Wizyta 8. Wizyta kontrolna periodontologiczna po 3 miesiącach

I.     dokładne badanie stanu przyzębia
II.   instruktaż higieny jamy ustnej i motywacja

Na tej wizycie m.in. oceniany jest wskaźnik płytki w przestrzeniach międzyzębowych(API) i wskaźnik krwawienia(BOP). Od tych parametrów zależy, czy wskazana jest ponownie terapia niechirurgiczna (scaling+SRP I+SRPII+pisakowanie poddziąsłowe) czy można rozpocząć leczenie chirurgiczne.

Chirurgiczne oczyszczanie przyzębia (OFD open flap debridement) – dawniej kiretaż otwarty

wskazany jest w odc. bocznych, w przypadku ubytków nadkostnych z obecnością stanu zapalnego (BOP+), których głębokość po powtarzanych i precyzyjnie wykonywanych zabiegach SRP przekracza 5,5mm

Chirurgiczna regeneracja przyzębia:

techniki M-MIST, MIST, SFA i MIST, płat poszerzony z użyciem EMD lub biomateriałów. wskazana w ubytkach podokostnowych

Opracowanie: Lek dent Justyna Bugaj

Bibliografia:

“Regeneracja tkanek przyzębia” M. Pietruska, wyd. Quintessence, Warszawa 2017

Pobierz plan wizyt w wersji PDF

Call Now Button